Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (1)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Nghệ An


Thông tin
Tên đại biểu: Lê Quang Huy
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Lê Quang Huy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/09/1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức , TP Hà Nội
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu chuyên trách trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Kỹ sư xây dựng dân dụng
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Nghệ An
Nơi ứng cử: Nghệ An
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 10/09/1999

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: