Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Hoà Bình


Thông tin
Tên đại biểu: Đinh Thế Huynh
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Đinh Thế Huynh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/05/1953
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường , Nam Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Báo chí
Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Trung ương, 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội
Nơi ứng cử: Hoà Bình
Đại biểu Khóa: XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 08/08/1974

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: