Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Hà Giang


Thông tin
Tên đại biểu: Hà Thị Khích
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Hà Thị Khiết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/07/1950
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa , Tuyên quang
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh(1985-1989; 1989-1994; 1994-1999)
Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị
Nơi làm việc: Ban Dân vận Trung ương
Nơi ứng cử: Hà Giang
Đại biểu Khóa: IX,X,XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 27/01/1969

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: