Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Bình Phước


Thông tin
Tên đại biểu: Ngô Xuân Lịch
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Ngô Xuân Lịch
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/04/1954
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên , Hà Nam
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội nhân văn, Cán bộ Chính trị
Nơi làm việc: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Nơi ứng cử: Bình Phước
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 04/08/1973

Ghi chú

Ứng cử ở Hà Nam
Bình luận: