Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (2)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

TP Hồ Chí Minh


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Phước Lộc
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Phước Lộc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 31/01/1970
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND quận 5, TP HCM
Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học-Công tác tư tưởng
Nơi làm việc: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 19/12/1996

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: