Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Bình Phước


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Văn Lợi
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Văn Lợi
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/08/1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thị trấn An Lạc, phường Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Cấp tỉnh (1995-1999; 1999-2004)
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Phước
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ hành chính
Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Nơi ứng cử: Bình Phước
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 17/04/1981

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: