Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (15)
Đoàn đại biểu

Quảng Trị


Thông tin
Tên đại biểu: Phạm Vũ Luận
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Phạm Vũ Luận
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/08/1955
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Kim Thư, huyện Thanh Oai , TP Hà Nội
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế
Nơi làm việc: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nơi ứng cử: Quảng Trị
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 17/05/1987

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: