Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

TP Cần Thơ


Thông tin
Tên đại biểu: Trần Thanh Mẫn
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Trần Thanh Mẫn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/08/1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND huyện Châu Thành (năm 1986); tỉnh Cần Thơ khóa IV (1990-1995); thành phố Cần Thơ khóa VII (2004-2011)
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị
Nơi làm việc: Thành ủy Cần Thơ
Nơi ứng cử: TP Cần Thơ
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 25/08/1982

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: