Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (2)
Đoàn đại biểu

Quảng Ninh


Thông tin
Tên đại biểu: Phạm Bình Minh
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Phạm Bình Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/03/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản , Nam Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngoại giao chuyên ngành quan hệ quốc tế và Luật
Nơi làm việc: Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm, Hà Nội
Nơi ứng cử: Quảng Ninh
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 19/05/1984

Ghi chú

ứng cử ở Thái Nguyên
Bình luận: