Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Bạc Liêu


Thông tin
Tên đại biểu: Trần Bình Minh
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Trần Bình Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/12/1958
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện , Hải Dương
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Luyện kim
Nơi làm việc: Đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Nơi ứng cử: Bạc Liêu
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 01/12/1992

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: