Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (2)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Lai Châu


Thông tin
Tên đại biểu: Giàng Páo Mỷ
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Giàng Páo Mỷ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/12/1963
Dân tộc: Mông
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường , Lai Châu
Trình độ học vấn: 12/12
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, XIII
Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Lai Châu, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh
Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Nơi ứng cử: Lai Châu
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 20/11/1998

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: