Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (1)
  • Chất vấn và góp ý (1)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

TP Hải Phòng


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Thị Nghĩa
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nghĩa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/12/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy , TP Hải Phòng
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND khóa XII, XIII, XIV
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII TP. Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị
Nơi làm việc: Thành ủy Hải Phòng - Số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
Nơi ứng cử: TP Hải Phòng
Đại biểu Khóa: X,XIII
Ngày vào Đảng: 01/04/1983

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: