Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (3)
Đoàn đại biểu

Nam Định


Thông tin
Tên đại biểu: Vũ Văn Ninh
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Vũ Văn Ninh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/02/1955
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Nam Trực , Nam Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ, Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Nơi ứng cử: Nam Định
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 27/01/1987

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: