Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Thanh Hoá


Thông tin
Tên đại biểu: Đinh Tiên Phong
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Đinh Tiên Phong
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/12/1956
Dân tộc: Mường
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy , Thanh Hoá
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, XV, XVI
Chức vụ: Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cán bộ chiến dịch chiến lược
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa
Nơi ứng cử: Thanh Hoá
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 22/02/1979

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: