Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (2)
Đoàn đại biểu

Lào Cai


Thông tin
Tên đại biểu: Giàng Seo Phử
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Giàng Seo Phử
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/11/1951
Dân tộc: Mông
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Bản Phố, huyện Bắc Hà , Lào Cai
Trình độ học vấn: 10/10
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Nơi làm việc: Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Nơi ứng cử: Lào Cai
Đại biểu Khóa: XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 24/11/1978

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: