Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Bạc Liêu


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Tấn Vạn
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Nguyễn Tấn Vạn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/12/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước , Cà Mau
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Đại tá, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị
Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu
Nơi ứng cử: Bạc Liêu
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 04/06/1981

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: