Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (18)
Đoàn đại biểu

Quảng Nam


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Xuân Phúc
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Phúc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/07/1954
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn , Quảng Nam
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ
Nơi ứng cử: Quảng Nam
Đại biểu Khóa: XI,XIII
Ngày vào Đảng: 12/05/1982

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: