Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Tuyên Quang


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Sáng Vang
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Nguyễn Sáng Vang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/08/1957
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình , Tuyên quang
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tuyên khóa III (1985-1989), tỉnh Tuyên Quang khóa XV, XVI, XVII
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Tuyên Quang
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp
Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Nơi ứng cử: Tuyên Quang
Đại biểu Khóa: XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 21/05/1986

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: