Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (3)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Hải Dương


Thông tin
Tên đại biểu: Bùi Mậu Quân
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Bùi Mậu Quân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/06/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện , Hải Dương
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh II, Bộ Công an, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh (chuyên ngành điều tra tội phạm), Đại học Cảnh sát (chuyên ngành Luật), Đại học Bách khoa (chuyên ngành phát dẫn điện)
Nơi làm việc: 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nơi ứng cử: Hải Dương
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 26/06/1982

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: