Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Tuyên Quang


Thông tin
Tên đại biểu: Hoàng Bình Quân
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Hoàng Bình Quân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/06/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư , Thái Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ
Nơi làm việc: Ban Đối ngoại Trung ương
Nơi ứng cử: Tuyên Quang
Đại biểu Khóa: IX,XI,XIII
Ngày vào Đảng: 30/01/1984

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: