Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (1)
  • Chức năng khác (1)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (11)
Đoàn đại biểu

Ninh Bình


Thông tin
Tên đại biểu: Trần Đại Quang
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Trần Đại Quang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/10/1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn , Ninh Bình
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ:  Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tướng; Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách Tư
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Luật
Nơi làm việc: Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Thành phố Hà Nội
Nơi ứng cử: Ninh Bình
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 26/07/1980

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: