Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Hải Dương


Thông tin
Tên đại biểu: Bùi Thanh Quyến
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Bùi Thanh Quyến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/08/1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang , Hải Dương
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hải Dương
Nơi ứng cử: Hải Dương
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 09/03/1975

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: