Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Bắc Ninh


Thông tin
Tên đại biểu: Tô Huy Rứa
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Tô Huy Rứa
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/06/1947
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Triết học
Nơi làm việc: Ban Tổ chức Trung ương Đảng, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội
Nơi ứng cử: Bắc Ninh
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 06/02/1967

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: