Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (4)
Đoàn đại biểu

TP Hồ Chí Minh


Thông tin
Tên đại biểu: Trương Tấn Sang
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Trương Tấn Sang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/01/1949
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa , Long An
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước
Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh
Đại biểu Khóa: IX,X,XI,XIII
Ngày vào Đảng: 20/12/1969

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: