Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (8)
Đoàn đại biểu

TP Hà Nội


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Bắc Son
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Nguyễn Bắc Son
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/08/1953
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ , TP Hà Nội
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
Nơi làm việc: Bộ Thông tin và truyền thông
Nơi ứng cử: TP Hà Nội
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 17/08/1973

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: