Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (2)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

TP Hà Nội


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Hồng Sơn
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Sơn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/12/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Đức Hợp, huyện Kim Động , Hưng Yên
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND thành phố (2004-2011)
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư phát triển Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội phát triể
Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Kỹ sư tự động hóa
Nơi làm việc: Tập đoàn đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội
Nơi ứng cử: TP Hà Nội
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: ...

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: