Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (2)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Sơn La


Thông tin
Tên đại biểu: Thào Xuân Sùng
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Thào Xuân Sùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/11/1958
Dân tộc: Mông
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu , Sơn La
Trình độ học vấn: 10/10
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, X, XI, XII, XIII(1989-1994; 1994-1999; 1999-2004; 2004-2011)
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học Lịch sử Đảng
Nơi làm việc: Ban dân vận Trung ương
Nơi ứng cử: Sơn La
Đại biểu Khóa: XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 12/07/1984

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: