Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (1)
  • Chất vấn và góp ý (1)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Kon Tum


Thông tin
Tên đại biểu: Võ Trọng Việt
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Võ Trọng Việt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/09/1957
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Trình độ học vấn: Đang cập nhật
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh (2004-2009)
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên quân ủy Trung ương; Tư lệnh biên phòng; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cao cấp Quân sự
Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Số 4 Đinh Công Tráng, Hà Nội
Nơi ứng cử: Kon Tum
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 17/09/1977

Ghi chú

Ứng cử ở Lạng Sơn
Bình luận: