Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (25)
Đoàn đại biểu

Thanh Hoá


Thông tin
Tên đại biểu: Đinh La Thăng
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Đinh La Thăng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/09/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên , Nam Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán
Nơi làm việc: Bộ Giao thông vận tải
Nơi ứng cử: Thanh Hoá
Đại biểu Khóa: XI,XIII
Ngày vào Đảng: 15/09/1985

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: