Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

TP Hà Nội


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Văn Thanh
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thanh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/08/1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành , Hải Dương
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự
Nơi làm việc: Quân chủng Phòng không - Không quân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Nơi ứng cử: TP Hà Nội
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 29/07/1979

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: