Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (2)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (1)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Hậu Giang


Thông tin
Tên đại biểu: Đặng Thế Vinh
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Đặng Thế Vinh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/06/1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu chuyên trách trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hậu Giang
Nơi ứng cử: Hậu Giang
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 08/01/1993

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: