Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Huế


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Ngọc Thiện
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Thiện
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/03/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền , Thừa Thiên Huế
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa V, VI
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Anh văn
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ứng cử: Huế
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 02/06/1985

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: