Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Vĩnh Long


Thông tin
Tên đại biểu: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/12/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân khoa học Sử, Cử nhân Luật
Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng
Nơi ứng cử: Vĩnh Long
Đại biểu Khóa: XI,XIII
Ngày vào Đảng: 19/11/1979

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: