Giới thiệu về chúng tôi.

“Thông tin Dân biểu” (www.danbieu.info) là một sáng kiến của một nhóm cử tri trẻ quan tâm đến hoạt động của Quốc hội Việt Nam và mong muốn thúc đẩy sự kết nối và trách nhiệm giải trình tốt hơn giữa Dân biểu và Cử tri.  Trang này cung cấp cho các bạn nội dung các phát biểu, quan điểm và ý kiến đóng góp của các Đại biểu Quốc hội, bắt đầu từ Quốc hội khóa XIII và sẽ liên tục được cập nhật qua các kỳ họp Quốc hội. Các nội dung hiện có được bóc tách từ biên bản chính thức các cuộc họp toàn thể tại hội trường lớn của Quốc hội, được công khai tại Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (www.quochoi.vn).  Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận được biên bản làm việc của Quốc hội tại hội trường sáng ngày 18/06/2012 và sáng ngày 21/06/2012 do vấn đề kỹ thuật từ trang www.quochoi.vn. Do đó, chúng tôi không thể thống kê được số đại biểu đã phát biểu và nội dung phát biểu cho hai phiên họp kể trên. Ở trang này, các bạn có thể tìm kiếm số lần phát biểu của Đại biểu Quốc hội theo tên hoặc địa phương ứng cử. Các bạn cũng có thể xem toàn văn nội dung các phát biểu của một Đại biểu tại trang Thông tin chi tiết của từng Đại biểu. Các bạn có thể cho điểm đóng góp của Đại biểu tại trang này. Chúng tôi lưu ý các bạn nên chú ý đến nội dung và chất lượng phát biểu của Đại biểu hơn là số lượng. Đồng thời, chúng tôi phân loại các phát ngôn tại hội trường dựa trên các chức năng được hiến định đối với ĐBQH, và phân loại các phát ngôn này với những phát ngôn không phải với tư cách là ĐBQH, cụ thể: Phát biểu với tư cách đại biểu quốc hội:
  • Lập pháp: để chỉ các phát ngôn của ĐB nhằm đóng góp ý kiến một dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, kế hoạch làm luật của quốc hội, xây dựng và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, hoặc đề xuất các sáng kiến luật pháp của ĐBQH.
  • Chất vấn và góp ý: để chỉ các phát ngôn của ĐB nhằm chất vấn và/hoặc góp ý cho hoạt động của chính phủ và hoạt động của các chức danh cho QH bầu ra ví dụ như Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, CHủ tịch quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên ủy ban thường vụ QH, chủ tịch hội đồng dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của QH, Thủ tướng CP, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao, CHủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia, TỔng kiểm toán nhà nước...theo Hiến pháp quy định.
  • Chức năng khác: để chỉ các phát ngôn của ĐB cho các chức năng như "khai mạc, bế mạc, đọc tờ trình dự thảo luật của các ĐB trong các Ủy ban của QH, đọc tờ trình dự thảo luật (khi đã chuyển sang các Ủy ban của QH), đọc kết quả kiểm phiếu tín nhiệm..."
Phát biểu không phải với tư cách là đại biểu quốc hội: 
  • Trả lời chất vấn/báo cáo: để chỉ các phát ngôn không phải với tư cách là ĐBQH, mà là đại diện của Chính phủ/Tư pháp... như Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng, Thứ trưởng, Thống đốc ngân hàng nhà nước, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước...đến giải đáp câu hỏi chất vấn của ĐBQH, đọc Tờ trình hay báo cáo thẩm tra dự án luật nào đó, đọc báo cáo hoạt động của bộ/nghành trực thuộc, và/hoặc hỏi ý kiến QH về một số vấn đề mà chính phủ/bộ đang vướng mắc...
Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới có thể cung cấp nội dung phát biểu tại các cuộc họp và thảo luận ở tổ, cũng như nội dung các phiên họp công khai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có thể mang đến cho cử tri cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động chung của Quốc hội. Mặt khác, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và nâng cấp các tính năng tìm kiếm và tương tác của trang để có thể phục vụ yêu cầu thông tin và giám sát của cử tri tốt hơn, bao gồm một Hộp thư để cử tri có thể chuyển thông điệp hoặc yêu cầu tới các Đại biểu Quốc hội. Tất cả những thông tin cá nhân và nội dung phát biểu của từng đại biểu Quốc hội được trích dẫn trong trang này được thu thập từ các tài liệu công khai của Quốc hội Việt Nam trên cổng thông tin tại địa chỉ www.quochoi.vn tại thời điểm trước ngày trang web này được tạo ra. Bằng việc sử dụng các thông tin kể trên, chúng tôi không vi phạm các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân tổ chức nào theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi bảo lưu toàn quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các tài liệu, thống kê do chúng tôi tạo ra trên cơ sở phân tích các số liệu được chia sẻ công khai trên cổng thông tin tại địa chỉ www.quochoi.vn của Quốc hội Việt Nam. 

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại tại đây.